Hvorfor Pensjonistuniversitet?

Pensjonistuniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder (60+). Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. Møtene og turene skal gi medlemmene faglig og sosialt "påfyll".

Foredragene holdes i Norkirken, ved Høytorget, Rådhusgt. 25, 3015 Drammen, vanligvis hver første mandag i måneden kl. 11:00 - ca. 12:10.

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster kr 400,- pr. år. Alle møtene er åpne. Entré for ikke-medlemmer kr.100,- betales ved inngangen. Medlemmer bes vise medlemskort med kvitteringsstempel: Ønsker du medlemskap i Pensjonistuniversitetet? Innmeldingsskjema.

Ved påmelding til våre arrangementer bruk e-post hvis mulig. E-post: pudrammen@gmail.com. Alternativt SMS til: 902 59 405. Ringetid kun kl. 17:00 - 18:00 mandag og onsdag.

 

 

 

 

Sponsorene våre -klikk på dem!