Programkomiteen 2024:   
Ivar Opedal 992 60 308
Helge Solberg 416 01 957
Liv Evju 454 51 981
Finn Ljønes 913 68 481
Gunhild Staksrud 480 66 171
Kjersti Olafsen 928 16 656