Pensjonistuniversitetet i Drammen - Fremtidsverksted

Pensjonistuniversitet i Drammen mottok den 7. sept. 2011 fra Drammen kommune ved Inger Gjønnes en invitasjon til å delta i arbeidet med å lage en ny bystrategi for Drammen i perioden 2013-2036.

 Pensjonistuniversitetet takket med glede ja til å delta i Fremtidsverkstedet.

 Det ble opprettet en prosjektgruppe med følgende medlemmer:

Frank E. Andersen, Ina Baumann, Robert Bjørka, Ulf Borgen,

Liv Evju, Kine Langum, Ingrid Lycke Ellingsen, Sverre Slevolden, Bjarne Stabæk og Søren W. Thorne.

 For oss har det vært naturlig å tenke spesielt på vår egen gruppe; mennesker som på grunn av alder har sluttet i arbeidslivet.

 Vi valgte å forutsette at Drammen har en blomstrende økonomi, at byen har gode ledere som tenker visjonært, helhetlig og kreativt – og som har kjennskap til gamle Drammens egenart og historie

 Drammen har nå i 2036 tilsammen 85 000 innbyggere hvorav så mange som 20 000 er pensjonister.

 Dagens pensjonister er født mellom 1950 og 1975 og disse var i 2010 mellom 60 og 35 år. Det er deres foreldre som har skrevet denne besvarelsen.

 

    A: Trygghet i hverdagen

    B: Sosiale tjenester

    C: Boligforhold

    D: Helse

    E: Samferdsel

    F: Kultur og miljø