Foredrag 5. desember

Foredrag 5. desember

Publisert av Kai Edgar Ruud den 03.10.22.
Pål Brekke, født 1961, er forsker, foredragsholder og forfatter. Han er utdannet som solfysiker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, der han i 1993 tok sin doktorgrad på observasjoner og tolkning av solens ultrafiolette spektrum. Fra 1999 til 2004 arbeidet han ved European Space Agency som nestleder for SOHO-prosjektet, et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Han arbeider nå ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon.

Brekke har publisert mer enn 40 vitenskapelige avhandlinger om solen og sol-jord vekselvirkning. Han har bidratt til popularisering av romforskning gjennom utallige artikler og foredrag, og han siteres ofte i nyhetsmediene.