Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster kr 400,- pr. år.

Alle møtene er åpne. Entré for ikke-medlemmer kr.100,- betales ved inngangen.
Medlemmer bes vise medlemskort med kvitteringsstempel.


Ved innmelding, bruk e-post hvis mulig. E-post: pudrammen@gmail.com. Alternativt SMS til: 902 59 405.

Ringetid kun kl. 17:00 - 18:00 mandag og onsdag.